homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
روز نو مبارک...بیدار ش

روز نو مبارک...بیدار ش

روز نو مبارک...

بیدار شو به خدا سلام کن

و چه روزی خواهد شد

به خدا سلام کردن

خدایا شکرت برای زندگی دوباره

و آغاز روز نو


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟