روز نو مبارک...بیدار ش

روز نو مبارک...بیدار ش

روز نو مبارک...

بیدار شو به خدا سلام کن

و چه روزی خواهد شد

به خدا سلام کردن

خدایا شکرت برای زندگی دوباره

و آغاز روز نو


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟