homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
مهربان کہ باشیروزت زیباستآسمانت ر

مهربان کہ باشیروزت زیباستآسمانت ر

مهربان کہ باشی
روزت زیباست
آسمانت رنگ دیگری دارد
روزت رویایی ست
دنیایت عاشقانہ می شود
مهربان باش
مهـــربانی...
رسم قشنگ دل‌های پاک است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟