homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
مهربان کہ باشیروزت زیباستآسمانت ر

مهربان کہ باشیروزت زیباستآسمانت ر

مهربان کہ باشی
روزت زیباست
آسمانت رنگ دیگری دارد
روزت رویایی ست
دنیایت عاشقانہ می شود
مهربان باش
مهـــربانی...
رسم قشنگ دل‌های پاک است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟