هر روز که چشم می‌گشایی یعنی قرار

هر روز که چشم می‌گشایی یعنی قرار

هر روز که چشم می‌گشایی
یعنی قرار است که باشی
یعنی هنوز
فرصت داری تا زندگی کنی
و هر روز می‌تواند آغازی نو باشدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟