homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
ما به ندرت درباره ی آنچه که داریم فک

ما به ندرت درباره ی آنچه که داریم فک

ما به ندرت درباره ی آنچه که داریم فکر می کنیم،
در حالی که پیوسته در اندیشه ی
چیزهایی هستیم که نداریم...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟