homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
گاهی وقتا فراموش کــنالان کج

گاهی وقتا فراموش کــن
الان کجایی
کجا رسیدی
و کجا نـرسیدی ،
گاهی وقتا فقط زندگی کن ...!!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟