homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
روزگارتان از رحمت «الرَّحْمَنُ ا

روزگارتان از رحمت «الرَّحْمَنُ ا

روزگارتان از رحمت
«الرَّحْمَنُ الرَّحِیم» لبریز

سفرهٔ تان از نعمت
«رَبُّ الْعَالَمِين» سرشار

روزتون پراز لطف وعنایت خدا


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟