homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
دنیا آنقدر جذابیت‌هاي رنگارنگ دارد

دنیا آنقدر جذابیت‌هاي رنگارنگ دارد

دنیا آنقدر جذابیت‌هاي رنگارنگ دارد
ڪه تا آخر عمر هم بدوي

چیزهاي جدیدي هست
ڪه هنوز میتواني حسرتشان را بخوري

پس یڪ جاهایي در زندگي
ترمز دستی ات را بڪش
بایست و زندگي ڪن..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟