یک روز قشنـگ یک دل آرام

یک روز قشنـگ یک دل آرام

یک شادی بی پایان
یک نور از جنس امید

میهمان خانه هایتان
دوستان فرهیخته

سلام و درود بی پایان
روزتون پر از انرژی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟