الهيدر این صبح زیبابہ زندڪَیم

الهي
در این صبح زیبا
بہ زندڪَیماڹ سرسبزے
وخرمي ببخش
از نعمتهاے بیڪرانت
سیرابماڹ ڪڹ
به قلبمان مهربانی
به روحمان آرامش
به زندگیمان محبت
"آمیڹ"


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟