homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
تلاش کن تو زندگی ...!!!مثل درختی باش

تلاش کن تو زندگی ...!!!مثل درختی باش

تلاش کن تو زندگی ...!!!
مثل درختی باشی
که اگه کسی بهت لگد زد
شکوفه بارونش کنی ...!!!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟