homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
گذشته هایت راببخش زیرا آنان همچون ڪف

گذشته هایت راببخش زیرا آنان همچون ڪف

گذشته هایت راببخش
زیرا آنان همچون ڪفشهای ڪودڪیت
نه تنهابرایت ڪوچڪند!
بلڪه تورا
ازبرداشتن " گام های بزرگ "
بازمیدارند!!!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟