homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،هم

هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،هم

هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،
همین ڪه وقتشان رامیگذارند ،
تا پشت سرت حرف بزنند ،
یعنی شخص مهمی هستی.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟