homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی اس

خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی اس

خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی است

امیدوارم همیشه مسلح باشیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟