homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بحثی را که، نه قانع می شوی و نه می توانی

بحثی را که، نه قانع می شوی و نه می توانی

بحثی را که، نه قانع می شوی و نه می توانی قانع کنی با لبخند تمام کن ..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟