اگر قرار است از زندگی لذت ببریم الا

اگر قرار است از زندگی
 لذت ببریم
الا

اگر قرار است از زندگی لذت ببریم الان وقتشه امروز باید زیباترین روز زندگیت باشه ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟