لذت آنچه را که امروز داری با آرزوی آ

لذت آنچه را که امروز داری
  با آرزوی آ

لذت آنچه را که امروز داری با آرزوی آنچه نداری خراب نکن روزهایی که می روند دیگر باز نمی گردند !


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟