homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
زندگے کوتاه تر از آن استکه به خصوم

زندگے کوتاه تر از آن استکه به خصوم

زندگے کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

وقلبها ارزشمند تر
از آن هستندکه بشکنند

پس لبخند بزنید
وزیبا زندگی کنیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟