برای داشتن باغ خوشبختی، کافیست درخت

برای داشتن باغ خوشبختی، کافیست
درخت

برای داشتن باغ خوشبختی، کافیست درخت محبت بکاری، تا پرنده های آرزو بی آشیان نمانند ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟