homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
به درد هم اگر خوردیــــــمقشنگ اس

به درد هم اگر خوردیــــــمقشنگ اس

به درد هم اگر خوردیــــــم
قشنگ است...

به شانه بار هم بُردیــــــــم
قشنگ است...

در این دنیا که پایانش به
مرگ است،

برای هم اگر مُردیــــــــم
قشنگ است....


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟