homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
برای تمام پستی و بلندیهای زندگیتد

برای تمام پستی و بلندیهای زندگیتد

برای تمام پستی و بلندیهای زندگیت
دلیل خاصی وجود دارد،

حتی باوجود این دشواریهای مکرر شکرگزار باش

هر آنچه برایت رقم خورده است،
می تواند با شکرگزاری مداوم تغییر کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟