homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
" زندگی "سازِ دل استتو نوازنده

" زندگی "
سازِ دل است
تو نوازنده‌ٔ این
سازی و بس ...
تو اگر شاد زنی شاد شوی
گرچه باشی
چو قناری به قفس !!
ساززندگیتون همیشه کوکامتیاز شما به این مطلب کدام است؟