homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
تا زمانی که با خودمان آشتی نکنیم،

تا زمانی که با خودمان آشتی نکنیم،

تا زمانی که با خودمان آشتی نکنیم،
نمی توانیم در دنیای بیرون به آرامش دست یابیم.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟