آدم ها قدر چیزهاى گرون روبیشتر م

آدم ها قدر چیزهاى گرون رو
بیشتر مى دونن…
پس قیمتى باش!!!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟