امام هادی علیه السلام: بجای ح

امام هادی علیه السلام: بجای ح

امام هادی علیه السلام:

بجای حسرت و اندوه برای عدم موفقیتهای گذشته،
با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن

(میزان الحکمة، ج7، ص454)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟