می دانم اگر‌ قضاوت نادرستیدر

می دانم اگر‌ قضاوت نادرستی
در مورد کسی بکنم،

دنیا تمام تلاشش را می کند
تا مرا در شرایط او قرار دهد
تا به من ثابت کند
در تاریکی،
همه ی ما شبیه یکدیگریم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟