homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
همیشه از خوبی آدم هابرای خودت

همیشه از خوبی آدم ها
برای خودت دیوار بساز.
هر وقت در حق تو بدی کردند،
فقط یک آجر از دیوار بردار...
بی انصافیست اگر دیوار را خراب کنی!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟