کارخدا نشدندارداوخوب میداند چطور

کارخدا نشدندارداوخوب میداند چطور

کارخدا نشدندارد
اوخوب میداند چطور در و تخته را به هم جور کند
خواسته هایت را به او بسپار
اوحتما راهی برای رسیدن،به تونشان خواهددادامتیاز شما به این مطلب کدام است؟