homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
قبل از خواب همہ را ببخش و بسپار بہ خد

قبل از خواب همہ را ببخش و بسپار بہ خد

قبل از خواب همہ را ببخش و بسپار بہ خدا،
چون براے شروع یڪ روز نو باید آرام و سبڪ باشے .
بار اشتباهات دیگران را بردوش نگیر،
بگذار خودشان حمل ڪنند...
ببخش و بگذر.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟