homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
ای دوستهر لحظه تو

ای دوست

هر لحظه تو را غرق صفا میخواهم

هر روز تو را کامروا میخواهم

از بهر تو و هر که تو را دارد دوست

آرامش خاطر از خدا میخواهم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟