آب هرچندآلوده باشد حتی لجن هم شده با

آب هرچندآلوده باشد حتی لجن هم شده باشد اگربه دریابرگردد صاف،زلال وپاک میشود یادت باشد خدا دریای رحمت است امروز خودت رو در آغوش خدا احساس کن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟