homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
گاهی کودک لجبازی میکند تاشما عکس العمل

گاهی کودک لجبازی میکند تاشما عکس العمل

گاهی کودک لجبازی میکند تاشما عکس العمل نشان دهید وبه دیگران ثابت کنددوستش دارید
برای پیشگیری ازلجبازی او، از او تعریف کنید ونقاط مثبت او را درجمع بگویید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟