homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
والدین به اصطلاح فداکارهیچ مسئ

والدین به اصطلاح فداکارهیچ مسئولیتی به فرزندشان نمی دهند

ویک دفعه در سن جوانی میگویند دیگرمسئولیت ازدواج وزندگی باخودت

کودك باید مسئولیت پذیري رادرطول زندگی تمرین کند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟