تفسیر نقاشی کودکان دويدن،

تفسیر نقاشی کودکان

دويدن، رقصيدن و بازي كردن آدمك‌ها پويايي و نشاط كودك را نمايش مي‌دهد.

ايستادن يا حركات كند و كم‌تحركي همين خصوصيات را در كودك نشان مي‌دهد و در كودكان غمگين بيشتر ديده شده است.

‌ تفسير نقاشي كودكان

اگر دست‌ها و بازو‌ها به صورت افقي كشيده شده باشد، در سنين كمتر عادي است و نشانه ابتدايي بودن نقاشي است، اما در سنين بالاتر از شش سال تنش و استرس نسبت به محيط را نشان مي‌دهد.
ترسيم بازو‌ها به طرف بالا (به شكل عدد 7 فارسي): بيانگر يك احساس شديد است مانند بيان شادي، يا طلب كمك.
ترسيم بازو‌ها به طرف پايين (به شكل عدد8 فارسي): كاملاً معمول بوده و طبيعي است.
ترسيم عمودي به طرف پايين و چسبيده بودن بازو‌ها به بدن، نشانگر نياز به مهار كردن خود، فاصله‌گيري از ديگران و بازداري شديد است.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟