homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
والدین در دعوای فرزندان نباید مانند

والدین در دعوای فرزندان نباید مانند

والدین در دعوای فرزندان نباید مانند یک قاضی برای آنها حکم صادر کنند؛

بلکه باید به عنوان یک صلح دهنده وارد شوند و دعوا را حلّ و فصل کنند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟