سوال:مسئله ای که با دخترم دار

سوال:
مسئله ای که با دخترم دارم اینست که در استفاده از وسایل بسیار افراط می کند، مثلاً اگر به دستش لاک بدهم ول کنش نیست و تا تمامش نکند نمی گذارد کنار و تمام دست و پا و لباس هایش را پر می کند یا مثلاً موقع درست کردن کار دستی چسب قطره ای را می گیرد و میفتد به جانش و تا همه را خالی نکند ول کن نیست. برای همین من خیلی وقتها از خیر کاردستی درست کردن می گذرم چون او اصلاً حرف شنوی ندارد وهمکاری نمی کند، در استفاده از ماژیک و خودکار هم تمام دست و پا و بدنش را پر میکند لازم به ذکر است که تمام دیوارهای خانه ی ما پر است از اثرات پیکاسویی ایشان و من هم مانعش نشدم ولی حالا روی بدنش نقاشی می کشد! لطفاً راهنمایی کنید چطور باید شیوه استفاده صحیح از وسایل را به ایشان آموزش بدهم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟