سوال:سلام؛ دختر یکسال و سه ما

سوال:
سلام؛ دختر یکسال و سه ماهه ای دارم که هنوز پیش من و پدرش میخوابه. بهترین زمان جدا کردن محل خوابش رواز خودمون رو بدونم؟

پاسخ:
جدا کردن محل خواب کودک ضروری نیست. آنچه ضروری ست رعایت مسایل جنسی و زناشویی و نوازش های تحریک کننده از مشاهده کودک است اگر کودک استقبال می کند که در جای جداگانه ای بخوابد اشکالی ندارد برایش اتاق و محلی فراهم کنیم که به آن عادت کند و عادت کردن در سنین پایین تر ممکن تر است (البته در ششماه اول طفل باید آویخته به آغوش مادر باشد)امتیاز شما به این مطلب کدام است؟