سوال:سلام؛ حد ومرز آزاد بو

سوال:
سلام؛ حد ومرز آزاد بودن بچه ها رابرایمان مشخص کنید.

پاسخ:
ملاک عمل فرزندان و میدان مورد نیاز آنان بسته به سن شان و بر حسب چندشاخص تعیین می شود:
1- استعدادهایی که دارند
2- نیازهایی که برایشان مناسب و لازم است
3- فعالیت ها و برنامه هایی که رشد جسمی و روحی روانی شان را فراهم می کند
4- فعالیت هایی که موجب انتقال مهارت های مورد نیاز امروز و فردایشان هست.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟