پاداش دادن به کودک برای رفتار خوب، ا

پاداش دادن به کودک برای رفتار خوب، ا

پاداش دادن به کودک برای رفتار خوب، از تنبیه برای بد رفتاری مهمتر است!

وقتی او رفتار خوبی بروز میدهد، تشویقش کنید. بد نیست گاهی به او جایزه هم بدهید، اما دریافت جایزه نباید به یک روند همیشگی تبدیل شود.

چرا که در این صورت کودک برای هر رفتار خوب، توقع جایزه خواهد داشت!!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟