سوال:آیا استفاده از پستانک بر

سوال:
آیا استفاده از پستانک برای کودکان مضر است؟

پاسخ:
اگر پستانک جایگزین مکیدن پستان شود ، مضر است اما اگر کودک پستان ماد را می مکد و مکیدن های قابل و محکم و بادامی دارد ، منعی ندارد که پستانک هم بمکد البته مکیدن پستانک می تواند نفخ های کودک را تشدید کند ، چون عموما اطفال در هنگام مک زدن به پستانک قدری هوا به معده خود می فرستاند که با کشیدن شدن روده ها ایجاد دردهایی می کند که به آن نفخ می گویند. موفق باشید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟