سوال: در برخورد با کودکان پ

سوال:
در برخورد با کودکان پیش فعال و روش تنبیه و تشویق آنها چگونه باید عمل کرد؟

پاسخ:
بیش فعالی در کودکان بر خلاف آنچه والدین و اطرافیان تصور می کنند، ربطی به نحوه تربیت ندارد و مشکل اخلاقی کودک محسوب نمی شود، بلکه یک اختلالی ست که کودک در انجام رفتارهایش نقش تعیین کننده ندارد در اختلال بیش فعالی که نسبت به گذشته شیوع بیشتری پیدا کرده است، شارژهای عصبی سریعتر اتفاق می افتند ( مسئله ای که به تحریک پذیری نرون های عصبی مربوط است ) و باعث بروز علایمی در فرد می شود.

دو نشانه اصلی این اختلال عبارتند از:
1- فعالیت مستمر و بیش از اندازه و نامنظم کودک
2- کاهش توجه و تمرکز کودک به محیط اطراف و کارکردهایی دارد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟