homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
برای کودک لباس پوشیدن نداریمدستش

برای کودک لباس پوشیدن نداریمدستش

برای کودک لباس پوشیدن نداریم
دستشویی رفتن نداریم
حمام کردن نداریم

بازی لباس پوشیدن داریم
بازی در دستشویی داریم
آب بازی درحمام داریم

همه چیزبرای کودک زیر شش سال باید به بازی تبدیل شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟