homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
اگر همسرت رو به همراه خانواده ات مسافر

اگر همسرت رو به همراه خانواده ات مسافر

اگر همسرت رو به همراه خانواده ات مسافرت بردی
باید بیشتر بهش توجه کنی
هر چقدر هم که با خانواده شما راحت باشه
به طور مستقیم به تو وابسته اس و به توجهت نیاز داره.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟