دوازده_جمله_رویاییاول فکر کن

دوازده_جمله_رویایی
اول فکر کن آیا گفتن این جملات هزینه ای برات نداره؟
یا باور مردای فیلم فارسی قدیمی رو نداری که با گفتنشون "ضعیفه" پررو میشه؟
یا فکر نمیکنی با گفتنشون به شوهرت فکر میکنه خیلی وابستشی و ممکنه این حس به ضررت تموم بشه؟
اگه جزو این دسته از همسران نیستی یاد بگیر هرروز 12 جمله رو بکار ببری که حکم یک نقشه گنج برای زندگی زناشووییت داره

عاشقتم
داشتم بهت فکر میکردم.
ازت حمایت میکنم.
خیلی به من انگیزه میدی.
تو بهترینی.
بهتر است برویم...
عاشق طرز فکرت هستم.
بهت احترام میزارم.
روزت چطور بود؟
شبت بخیر باشه عزیزم
و درمواقع ایجاد برخی مسائل:
متاسفم
باهات مخالم عزیزم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟