مشکلاتتان را برای مردم تعریف نکنید

مشکلاتتان را برای مردم تعریف نکنید</

مشکلاتتان را برای مردم تعریف نکنید

نیمی از آنها علاقه ای به شنیدنش ندارند

و نیمی دیگر هم از شنیدن آن
خوشحال می شوند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟