کدورت از بین می رود، فقط با یک ه

کدورت از بین می رود، فقط با یک هدیه
اگر ناراحتی بین شما ایجاد شده با یک هدیه استارت خوبی زده می شود.

همسرتان باید از احساس شما باخبر باشد
دوست داشتن قلبی همسر تنها کافی نیست، برای ابراز احساسات می توان از روش کلامی مثل گفتن جمله «دوستت دارم» استفاده کرد یا اگر این کار زیاد برایشان راحت نیست، از روش غیرکلامی یعنی « دادن هدیه» استفاده کنند.

هرکس کادو نخرد، الزاما بی عاطفه نیست
برخی از افراد عادت به هدیه دادن ندارند. ممکن است دلیل آنها نداشتن آموزش در خانواده، داشتن باورهای منفی یا به خاطر بعد مادی باشد.

هدیه دادن به زمان خاصی نیاز ندارد
منتظر زمان خاص برای هدیه دادن نباشید. با دادن هدیه همسرتان را خشنود کنید. این کار بزرگ ترین تاثیر را در روان انسان دارد. اما این گاهی زیاد نشود. چون طبیعی می شود و لذت تاثیرگذاری ندارد.‌


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟