وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد،&nbs

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد،
هیچ فاصله ای دور نیست،
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند.

محکم ترین برهان عـشق، اعتماد است..امتیاز شما به این مطلب کدام است؟