homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکن

از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنید زندگی
و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنید
و از یاد نبرید که زندگی هر کسی مطابق
سلیقه و عقل و درایت او اداره می شودامتیاز شما به این مطلب کدام است؟