homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
شما می‌دانید که همسرتان دوستتان دا

شما می‌دانید که همسرتان دوستتان دا

شما می‌دانید که همسرتان دوستتان دارد.؟

همسرتان می‌داند که شما دوستش دارید. ؟

با این حال، این مهم است که واقعا هر روز به زبان بیاورید که دوستش دارید.
این عبارت ساده واقعا روحیه شما را بالا برده و خشنودتان می‌کند.
زوج‌های خوشبخت روزشان را با این عبارت شروع کرده
و حتی در بین روز از به زبان آوردن آن غافل نمی‌شوند حتی از طریق یک پیامک ساده.

شما می‌دانید که همسرتان دوستتان دارد.؟

همسرتان می‌داند که شما دوستش دارید. ؟

با این حال، این مهم است که واقعا هر روز به زبان بیاورید که دوستش دارید.
این عبارت ساده واقعا روحیه شما را بالا برده و خشنودتان می‌کند.
زوج‌های خوشبخت روزشان را با این عبارت شروع کرده
و حتی در بین روز از به زبان آوردن آن غافل نمی‌شوند حتی از طریق یک پیامک ساده.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟