دست از مقایسه برداربه یاد بیا

دست از مقایسه بردار
به یاد بیاورید چگونه عاشق همسرتان شدید؟
اگر او را بخاطر اینکه شوخی می کرد و آدم پرحرف و شادی بود دوست داشتید پس چرا حالا دوست دارید او زیپ دهانش را بکشد؟
اگر آدم ساکت و قوی و جدی بود و بخاطر این موضوع عاشقش شدید چرا حالا می خواهید او پرحرف و شوخ طبع باشد؟
اگر بخاطر گذشت و مهربانیش عاشق او شدید پس چگونه اکنون اورا بخاطر دل رحمیش سرزنش می کنید؟

دست از مقایسه بردارید:
قابل توجه متاهلین عزیز...
آویزه گوشمان باشد...
هيچ کدام از انهايي که همسرت را با انها مقايسه مي کني ، هنوز با تو زندگي نکرده اند تا نقاط ضعفشان را هم ببيني ....!!!
از دور همه در زندگيشان قهرمانند ...
اما نه ...!!!
قهرمان واقعي کسي است که با خوشي و نا خوشي ، عاشقانه در کنارت زندگي ميکند

قهرمان زندگيت را عاشقانه باور کن!!!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟