homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
آراستگي و نظافت زن و شوهر<

آراستگي و نظافت زن و شوهر

وظیفه دیگری که مرد در برابر زن دارد پاکیزه نگاه داشتن خود است زیرا کثیف بودن مرد علاوه بر این که ستم به

زن است، گاهی باعث بروز خطرهایی برای عفت زن میشود. امام موسی کاظم(ع) میفرمایند:

آراسته بودن، از عواملى است که بر پاك دامنىِ زن میافزاید. زنان، از آن رو تركِ پاك دامنى مىکنند که شوهرانشان

آراسته بودن را ترك مینمایند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟